Hvordan sikrer man sig mod kopier af Corian (fra Dupont)? Er fx. coretop bordplanen fra Svane køkkenet det samme som Corian – og hvis ikke, hvad er da den kvalitetsmæssige forskel mellem de to produkter?

Med venlig hilsen
May