Vi er ved at købe et nyt køkken og har fået 3 forskellige tilbud. Vi har et stort ønske om sokkelskuffer på komfursiden men er løbet ind i det problem, at vores ønske om en bordhøjde på 84 cm, tilsyneladende ikke levner plads til sokkelskuffer. I hvert fald har alle 3 firmaer måtte melde pas da sokkelskuffen kun vil blive ca 11 cm høj. Skal vi virkelig affinde os med det? eller er der nogen som kan hjælpe os med tips til hvordan vi får vores sokkelskuffer. Skal lige siges at vi begge er under 170 cm høje og derfor vil holde os til en bordhøjde ved kogepladen på 84 cm, som vi også har i vores gamle køkken.